Esencje kwiatowe dr Bach

Esencje kwiatowe stworzył Dr Edward Bach który był lekarzem medycyny i homeopatą.

Poświęcił całe swoje życie w poszukiwaniu „najczystszej” z metod terapii. Jego determinacja i dociekliwość zaowocowała tym, iż ponad 70 lat temu stworzył esencje kwiatowe.

System terapii oparty jest na wykorzystaniu 38 ekstraktów kwiatowych. Esencje w łagodny sposób redukują stres, zmęczenie oraz złe samopoczucie, wprowadzając harmonię i spokój.

Terapia dr Bacha, podobnie jak inne metody medycyny naturalnej, skupiają się na człowieku jako całości, nie zaś na symptomach chorobowych. Efekt działania esencji kwiatowych nie polega na tłumieniu postaw negatywnych, lecz ich transformowaniu w stany pozytywne i uaktywnieniu potencjału pacjenta do samoleczenia i zaangażowaniu wewnętrznych zasobów człowieka do walki z chorobą i stresem.

Dr Bach podzielił 38 esencji kwiatowych na siedem grup, które reprezentują zasadnicze przyczyny konfliktów, uniemożliwiających życie w zgodzie ze sobą:

  • lęk/obawa
  • niepewność
  • utrata zainteresowania
  • osamotnienie
  • nadwrażliwość na wpływy otoczenia
  • przygnębienie lub rozpacz
  • nadmierne zaangażowanie w sprawy innych

Esencje kwiatowe są nieszkodliwe i nawet w przypadku niewłaściwego wyboru nie ma możliwości pojawienia się działań niepożądanych.