Pasożyty ludzkie

Kto mieszka w naszym ciele? Oczywiście na temat nieproszonych gości w naszym organizmie napisano już wiele artykułów, stworzono wiele prac. Pasożyty, bo o nich mowa, mieszkają w naszym ciele i często są tematem nieco wstydliwym. Pomimo, że mamy świadomość, że pasożyty ludzkie często atakują nasze organizmy, w praktyce o tej wiedzy często zapominamy.

Lamblioza – ludzki pasożyt lamblia

Pasożyty ludzkie najczęściej umiejscowione są w przewodzie pokarmowym i wywołują schorzenia, które znane są, jako choroby pasożytnicze, bądź też choroby inwazyjne. Choroby roznoszone przez pasożyty są powszechnie znane na świecie, lecz mają przewagę na niektórych obszarach kuli ziemskiej, przede wszystkim tam, gdzie panują złe warunki sanitarne, a także gdzie żywność i woda może być zanieczyszczona. Źródłem zakażenia pasożytami, a przede […]

Motylica wątrobowa – pasożyt u źródeł

Motylica wątrobowa jest to pasożyt, jaki żeruje przede wszystkim w przewodach żółciowych wątroby roślinożerców. Motylica należy, więc do grona stosunkowo dużych pasożytów, jednakże dosyć trudnych do wykrycia. Dzieje się tak, dlatego, że motylica cechuje się niewielkimi objawami. Charakterystyczne jest to, że rozmiary motylicy wątrobowej dochodzą do około 5 centymetrów. Zalicza się do pasożytów ludzkich, zaś jej ciało jest spłaszczone i […]

Pasożyty człowieka

Pasożyty występujące na zewnątrz oraz wewnątrz organizmu człowieka przybierają różną postać. Mogą to być bakterie, wirusy, grzyby, a także robaki pasożytnicze. Pasożyty są organizmami, które żyją i rozmnażają się dzięki innemu organizmowi. Pasożyty człowieka wykorzystują więc jego organizm do tego, by pobierać pokarm, żyć i rozmnażać się.

Glista ludzka

Pasożytem, który wywołuje u człowieka chorobę glistnicę, jest glista ludzka. Jest to stosunkowo obfity i dużych rozmiarów robak, który bytuje w odcinku jelita grubego. Głównym żywicielem glisty jest człowiek, jednakże często pasożyt ten spotykamy także u zwierząt, a głównie u świń hodowlanych.