Alergia

Alergia to nieprawidłowa reakcja systemu immunologicznego organizmu, który rozpoznaje substancje obojętne dla zdrowego człowieka jako zagrożenie i produkuje nadmierną ilość przeciwciał, co wywołuje niepożądane objawy i reakcje. Różnego rodzaju alergie należą do najczęściej wstępujących chorób cywilizacyjnych, na które z roku na rok cierpi coraz więcej osób.

Rodzaje i objawy alergii

Alergia to swojego rodzaju upośledzenie systemu odpornościowego, który podejmuje reakcje obronne w kontakcie z substancją, która jest obojętna dla zdrowia. Istotna jest tu szybkość tych reakcji – objawy z nią związane występują niemal natychmiast po kontakcie z czynnikiem alergennym. Właśnie ta cecha pozwala odróżnić np. alergię (pokarmową) natychmiastową od alergii opóźnionej, którą jest nietolerancja pokarmowa. Ze względu na pochodzenie i budowę substancji wywołujących alergię alergeny dzieli się na:

  • alergeny roślinne – pyłki kwiatów, drzew, krzewów, chwastów, olejki eteryczne pochodzenia roślinnego, pleśnie i grzyby;
  • alergeny zwierzęce – białka zwierzęce w tym sierść i pancerze zwierząt);
  • alergeny chemiczne – metale (np. nikiel, chrom), konserwanty, pestycydy, barwniki, detergenty.

Z kolei ze względu sposób kontaktu organizmu z alergenem można wyróżnić następujące rodzaje alergii:

  • alergie wziewne – spowodowana jest substancjami znajdującymi się w powietrzu, a więc pyłkami rośli, kurzem i zawartymi w nim roztoczami czy sierścią zwierząt, grzybami oraz pleśniami, perfumami, farbami i jest ściśle związana z pojawieniem się nieprzyjemnych objawów dotyczących układu oddechowego np.: nieustanne kichanie, katar, suchy kaszel, świszczący oddech, duszności, łzawienie, zatkane zatoki i ich zapalenie, ale także zaczerwienienie i swędzenie oczu czy wysypka skórna. Alergie wziewne dzielą się na alergie całoroczne oraz sezonowe (pylenie roślin),a nieleczone prowadzą do astmy oskrzelowej.
  • alergie kontaktowe (skórne) – to alergia, którą wywołuje kontakt alergenu ze skórą lub oczami. Mogą ją wywoływać metale (chrom, nikiel), sierść zwierząt, substancje chemiczne zawarte w kosmetykach, w tym w mydle, kontakt z tkaniami syntetycznymi, ale i naturalnymi np. wełną. Objawami alergii skórnych najczęściej jest zaczerwienie skóry w miejscu kontaktu, silne swędzenie, tworzenie się pęcherzy jak w trakcie oparzenia, złuszczanie się skóry, a także objawy podobne do atopowego zapalenia skóry.
  • alergie pokarmowe – pojawiają się chwilę po spożyciu alergennych substancji znajdujących się w jedzeniu, najczęściej w krowim mleku, jajach, niektórych zbożach, orzechach, cytrusach, serach, alkoholu czy w owocach morza. Z reguły jej objawy dotyczą dolegliwości związanych z układem pokarmowym: wzdęcia, ukłucia w brzuchu, biegunka, ale i reakcji skórnych np. wysypka czy pokrzywka na ciele, mrowienie lub obrzęk języka, a w najcięższych przypadkach poważnych problemów z oddychaniem – wstrząs anafilaktyczny.
  • alergie iniekcyjne – to najrzadziej występujący rodzaj alergii. Spowodowana jest alergenami znajdującymi się w lekach zarówno podawanych w formie zastrzyku, jak i doustnie, a nawet po zjedzeniu mięsa będącego karmione antybiotykami obecnymi w paszy. Często też pojawia się przy znieczuleniu anestezjologicznym. Jej objawy mogą być lekkie (świąd, wysypka, obrzęk, pokrzywka). Objawy te mogą być również bardzo niebezpieczne w skutkach, jak
    zaburzenia pracy serca, problem z oddychaniem, utrata przytomności i często prowadzą do wstrząsu anafilaktycznego.

Biorezonanas w leczeniu alergii

Alergia bez względu na jej przyczyny spowodowana jest reakcją układu immunologicznego na odpowiedni alergeny ją wywołujące, z których każdy emituje fale o odpowiedniej częstotliwości. Za pomocą biorezonansu najpierw diagnozuje się występowanie w organizmie odpowiednich alergenów poprzez wysłanie fali o konkretnych parametrach, a następnie fala ta jest odbijana i wysyłana z powrotem do organizmu, gdzie neutralizuje lub osłabia działanie alergenu.

Leczenie alergii za pomocą biorezonansu odbywa się w sposób bezinwazyjny i bezbolesny w przeciwieństwie do innych testów alergicznych, które polegają na nakłuciu palca pacjenta i bezpośrednim kontakcie z czynnikami alergennymi. Wyniki uzyskane podczas terapii biorezonansu dostępne są natychmiast i wykazują bardzo wyskoki stopień dokładności. Odczulanie organizmu biorezonansem zaczyna się od tzw. alergenów centralnych, do których należą białka zawarte w mleku krowim, pszenicy czy w jajach. Zabiegi powinny być powtórzone minimum 3 razy w zależności od natężenia reakcji organizmu na alergen i następować nie rzadziej, jak co 7 dni i nie częściej, jak co 3 dni. Warto przy tym zauważyć, że po wyciszeniu alergenów centralnych, odporność organizmu na nie wzrasta na tyle, że niektóre z nich wyciszają się na bardzo długi czas, a czasem ustają całkowicie. Warto jednak sprawdzać je profilaktycznie raz do roku jeżeli przed terapią objawy alergenu były silne.

Do wyjątkowo silnych alergenów, poza alergenami centralnymi, należą również candida, metale (chrom, nikiel) oraz roztocza znajdujące się w kurzu. Wiele z pobocznych alergii ustaje często po odczuleniu głównych białek. W przypadku odczulania alergenów pokarmowych biorezonansem pacjent dodatkowo powinien stosować dietę eliminacyjną, czyli unikać konkretnych rodzajów pokarmu tak aby przyśpieszyć proces regulacji organizmu a tym samym efekty terapii odczulania.

Serdecznie zapraszamy do gabinetu na diagnozę alergenów i terapię biorezonansu.

Rzeszów, Aleja T. Rejtana 10, budynek „Rena” 3p.

tel. 515 250 098